ในการเลือกหุ้นที่น่าลงทุน ผู้เข้าร่วมตลาดจะศึกษารายงานของบริษัทต่างๆ อย่างใกล้ชิด ในการประเมินความน่าดึงดูดใจของหุ้นบางตัว จะใช้อัตราส่วนต่างๆ รวมถึง PEG บทความนี้อธิบายถึงตัวคูณนี้และวิธีการใช้งาน