เราจะอธิบายว่าเหตุใดรัฐบาลสหรัฐฯ จึงลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสกัดลิเธียมและแร่ธาตุอื่นๆ เราจะแสดงรายชื่อบริษัทมหาชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา และโครงการที่จะใช้เงินของรัฐบาล