ไฮโดรเจนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เหตุใดจึงยังไม่กลายเป็นผู้นำของระบบพลังงานและเหตุใดการลงทุนใน บริษัท ไฮโดรเจนจึงมีความเสี่ยง