Tag: ppiตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ - พื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ให้เราดูที่ดัชนีเศรษฐกิจหลักและอิทธิพลของพวกเขาในอัตราสกุลเงิน ความรู้และความเข้าใจของดัชนีเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา