ในภาพรวมนี้เราจะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่เรียกว่า Alligator นี่คือตัวแปรที่เรียบง่ายเล็กน้อยของกลยุทธ์ที่รู้จักกันดีโดย Bill Williams "Profitunity"