Tag: บริษัท ที่มีแนวโน้ม


การลงทุนระยะยาว: วิธีการเลือกหุ้น?

ผู้ค้ารายใดที่ตัดสินใจเลิกซื้อขายระหว่างวันต้องเผชิญกับคำถาม: มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการเลือกหุ้นสำหรับการลงทุนระยะยาวและสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ในกรณีนี้ผู้ค้าควรเริ่มจากง่ายที่สุด - ดูดัชนีเหล่านั้นที่ปรากฏในเน็ตก่อนอื่นและพร้อมที่จะให้นักลงทุนแต่ละคนไม่อยากดูรายละเอียด