บทความนี้อุทิศให้กับแนวคิดเรื่อง Quantitative Tightening ซึ่งเป็นประวัติย่อ การใช้และอิทธิพลต่อตลาดการเงิน