คำอธิบาย: ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การซื้อขายอัตราการเปลี่ยนแปลง เราจะพิจารณาลักษณะเฉพาะของงาน สูตรการคำนวณ และสัญญาณที่สามารถใช้ในการซื้อขาย