Tag: ความไว้วางใจการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์วิธีการลงทุนใน REITs?

ตอนนี้ฉันจะพูดเกี่ยวกับ REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) กองทรัสต์ดังกล่าวสร้างหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์จากนั้นให้ยืมบ้านแบ่งปันผลกำไรกับนักลงทุน