บทความนี้มีไว้สำหรับ REPO: มันคืออะไร มีลักษณะเฉพาะอย่างไร ข้อเสียและข้อดีคืออะไร รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และวิธีหลีกเลี่ยง