Tag: กลับสู่ค่าเฉลี่ยวิธีการซื้อขายโดย Return to Average

ในบทความนี้เราจะทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยมที่เรียกว่า Return to Average แนวคิดของกลยุทธ์นี้คือหลังจากการเบี่ยงเบนอย่างรุนแรง (การเติบโตหรือการลดลง) ราคามีแนวโน้มที่จะกลับสู่ค่าเฉลี่ย