บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มการซื้อขายโดยตัวบ่งชี้ SMA และ ZigZag ซึ่งรวมอยู่ในกลยุทธ์ง่ายๆ