ในเดือนพฤศจิกายน 2021 หนึ่งในคู่แข่งหลักของ Tesla – Rivian Automotive, Inc. – จะดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO บทความนี้อุทิศให้กับธุรกิจของบริษัทและมุมมองของการลงทุน