Tag: Rosneft


หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (02/17 - 02/22): นักลงทุนต้องการหยุดชั่วคราว

สัปดาห์ใหม่ของเดือนกุมภาพันธ์อาจกลายเป็นหยุดชั่วคราวที่นักลงทุนต้องการมากหลังจากความผันผวนในเดือนมกราคมและช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ที่ไม่ชัดเจน หากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตลาดจะสร้างสมดุลให้ตัวเอง