ในภาพรวมนี้ เราจะทำความคุ้นเคยกับกฎที่เรียกว่ากฎ 72 วิธีการทำงานและวิธีการใช้