Tag: Scalper


เพิ่มเงินฝากของคุณด้วย Bunny: ทดสอบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

วันนี้เราจะได้ทำความคุ้นเคยกับหุ่นยนต์ซื้อขายซึ่งมีความหมายสำหรับเงินฝากเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่ซื้อขายเร็วกว่ามากและมีความเสี่ยงสูงกว่าพูดว่า Piplaser ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ Bunny นั้นเป็นนักซื้อขายที่มีขนาดเล็ก มันใช้เทคนิคเดียวกับการหาค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกับวิธีการ Martingale