Tag: ขีด จำกัด setka


การทดสอบ Setka Expert Advisor Setka Limit

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ Setka Limit เป็นหุ่นยนต์ที่ซื้อขายเฉพาะคำสั่งซื้อขายที่ค้างอยู่และอยู่บนพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว