การเสนอขายหุ้นของ Shengfeng Development Limited จะดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในวันที่ 23 มีนาคม บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีน ลองดูที่ตำแหน่งทางการตลาดและการเงินของ Shengfeng Development Limited