ในการตรวจสอบนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการใช้ตัวบ่งชี้ซองจดหมาย ตัวบ่งชี้นี้เป็นช่องทางราคาแบบไดนามิกบนแผนภูมิช่วยในการค้นหาสัญญาณการค้า