Tag: การซื้อขายตามสถานการณ์สถานการณ์กับ การค้าอย่างเป็นระบบ: ข้อใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน?

ในบทความนี้เราจะได้ดูข้อดีข้อเสียของการซื้อขายอย่างเป็นระบบและตามสถานการณ์หารือเกี่ยวกับความแตกต่างของพวกเขาและพูดเกี่ยวกับความเหมาะสมของแต่ละคน