Stop Loss (SL หรือ Stop) และ Take Profit (TP หรือราคาเป้าหมาย) เป็นคำสั่งที่มีไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น โดยธรรมชาติแล้วคำสั่งซื้อย้อนกลับ: อดีต หากมีการซื้อคู่การหยุดหรือทริกเกอร์ราคาเป้าหมายจะเริ่มต้นธุรกรรมย้อนกลับ (การขาย) ซึ่งจะล็อคในกำไร (TP) หรือการขาดทุน (SL)