เมื่อวันที่ 22 กันยายน Sterling Check Corp. ซึ่งเป็นผู้นำตลาดบริการพื้นหลังและข้อมูลประจำตัว กำลังจะเผยแพร่สู่สาธารณะ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงธุรกิจของบริษัทและค้นหาว่าหุ้นของบริษัทนั้นควรค่าแก่การเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณหรือไม่