Tag: สตีฟนิสันวิธีการแลกเปลี่ยนรูปแบบการกลืนกิน?

ภาพรวมนี้มีไว้สำหรับรูปแบบการกลืนกิน ในรูปแบบและการทำงานอย่างไร รูปแบบแท่งเทียนนี้ง่ายต่อการสังเกตบนแผนภูมิ มันคาดการณ์การพลิกกลับของแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริง

วิธีแลกเปลี่ยนชายแขวนคอและค้อนคว่ำ?

ภาพรวมนี้มีไว้สำหรับรูปแบบการกลับตัวสองรูปแบบจากการวิเคราะห์แท่งเทียน: The Hanging Man และ Inverted Hammer เมื่อปรากฏในแผนภูมิ หมายความว่าอาจเริ่มการปรับฐานหรือการกลับตัว

วิธีการค้าไม้กางเขนฮารามิ

ภาพรวมนี้อุทิศให้กับลักษณะเฉพาะและวิธีการซื้อขายของรูปแบบที่เรียกว่า Harami Cross รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ค่อนข้างแข็งแกร่ง