Tag: การทดสอบความเครียด


หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (06/22 - 06/29): เงียบเกินไป แต่ก็ดี

ณ สิ้นเดือนมิถุนายนตลาดการเงินได้รับข้อมูลเกือบทั้งหมดตามที่คาดไว้ สิ่งที่เหลืออยู่เป็นเพียงสถิติและการสิ้นสุดของการกักกันโรค - เพื่อให้โลกเริ่มทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สัปดาห์นี้มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่วางแผนไว้สำหรับการตีพิมพ์ควบคู่ไปกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป - โดยรวมแล้วมีสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย