Tag: อำนาจสูงสุดวิธีการซื้อขายกับ Supremacy Strategy

กลยุทธ์ Forex ที่เรียกว่า Supremacy เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้การวิเคราะห์เทคโนโลยีแบบคลาสสิกไม่มากนัก แต่เป็นการศึกษาตำแหน่งของผู้ค้ารายอื่น