SWB Grid เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ตัวชี้วัด RSI, Stochastic Oscillator และ Bollinger Bands หนึ่งในคุณสมบัติของมันคือความเป็นไปได้ในการรับสัญญาณเพื่อเปิดการซื้อขายจากตัวบ่งชี้ทั้งหมดเพียงหนึ่งตัวบ่งชี้หรือการรวมกันของเหล่านั้น