บทความนี้มีไว้สำหรับ Teladoc และการแบ่งปัน บริษัทได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับบริการทางการแพทย์ทางไกลที่สามารถเป็นมาตรฐานการรักษาพยาบาลได้ในอนาคต