Tag: โทมัส demark


การกำหนดสถานะตลาดและการกลับรายการที่เป็นไปได้ด้วยตัวบ่งชี้ DeMarker

ในการตรวจสอบนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ DeMarker มันถูกสร้างขึ้นสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยผู้ค้าที่มีชื่อเสียงและปราชญ์ของการวิเคราะห์เทคโนโลยีโทมัส DeMark