Tag: สามไดรฟ์


วิธีการแลกเปลี่ยนรูปแบบสามไดรฟ์ (สามอินเดีย)

วันนี้เราจะพูดถึงอีกหนึ่งกลยุทธ์เทรนด์ที่เรียกว่า Three-Drive หรือ Three Indians มันอาจมีชื่ออื่น ๆ แต่ความคิดของกลยุทธ์และสัญญาณของมันยังคงเหมือนเดิม