Tag: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่าทดสอบกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า

ในกลยุทธ์ของเรา“ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่า” เราจะใช้ MA สามค่าที่มีช่วงเวลาต่างกัน หนึ่งที่เราจะใช้สำหรับการกำหนดแนวโน้มและอีกสามที่เหลือ - สำหรับสัญญาณเข้าและออกในแนวโน้มปัจจุบัน