Toast, Inc. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเดียวสำหรับร้านอาหาร ซึ่งช่วยให้พวกเขาดำเนินธุรกิจ รับคำสั่งซื้อ ติดตามการจัดส่ง ควบคุมกิจกรรมทางการตลาด และจัดการบุคลากร ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทและโอกาสในการลงทุนในหุ้นของบริษัท