Tag: เครื่องมือชั้นนำ


เครื่องมือชั้นนำเพื่อการค้าพฤษภาคม

พฤษภาคมคาดว่าจะมีประสิทธิภาพเท่ากับเดือนเมษายน ภาษิตของผู้ค้า“ อาจขายแล้วก็ไปได้” จะถูกต้องในปีนี้อีกครั้ง แนวโน้มของตลาดเพื่อดำเนินการต่อแนวโน้มปัจจุบันจะยังคงมีผลบังคับใช้ไม่เพียง แต่ในเดือนพฤษภาคม ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเครื่องมือสามอย่างซึ่งคาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมากซึ่งหมายถึงทั้งการแก้ไขและความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง