ผู้ค้าจาก Reddit ทำให้ใบเสนอราคาหุ้นของ GameStop เติบโตขึ้น 1914% และกองทุนป้องกันความเสี่ยง - ขาดทุนกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ รับทราบรายละเอียดของสงครามอารมณ์ระหว่างนักลงทุนรายย่อยและผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงให้ความเห็น