Tag: คนที่กล้าหาญหนึ่งสัปดาห์ในตลาด (11/11 - 11/17): พาวเวลล์สถิติและทรัมป์

สัปดาห์นี้ในตลาดไม่น่าจะมีการใช้งานมากเกินไป: ไม่มีการวางแผนที่จริงจังหรือมีอิทธิพล ฤดูกาลของการรายงานขององค์กรนั้นผ่านไปได้ครึ่งทางและให้ภาพที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ธนาคารกลางทำการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมด สถิติที่น่าสนใจมีความเข้มข้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เหล่านี้เรายังคงมีสิ่งที่ควรค่าแก่การใส่ใจ