Linda Bradford Raschke เป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถ เธอเกิดที่อเมริกาในปี 1959 เธอซื้อขายมานานกว่า 35 ปี สำหรับการเริ่มต้นเธอใช้เพื่อช่วยพ่อของเธอเมื่อเธอยังเด็ก จากนั้นเธอทำงานที่การแลกเปลี่ยน