บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบแหนบ: รูปแบบและการค้าขายอย่างไร รูปแบบแท่งเทียนนี้ทำนายการปรับฐานหรือการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน