คำชี้แจงรายไตรมาสจาก Twitter, Snap และ Intel เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม บริษัทแรกรายงานการเติบโตของรายได้ที่ใหญ่ที่สุดในรอบเจ็ดปี ครั้งที่สอง – ขาดทุนลดลง 50% ในขณะที่บริษัทที่สามประกาศว่าทั้งรายได้และกำไรลดลง การวิเคราะห์ทางเทคนิคของการแชร์ Twitter, Snap และ Intel