Tag: กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯดึงหุ้น Visa และ MasterCard ลง

หุ้นของ Visa และ MasterCard กำลังลดลงเนื่องจากแผนกต่อต้านการผูกขาดของกระทรวงยุติธรรมได้เริ่มการสอบสวน หุ้นของ Visa หายไป 6.24% และหุ้น MasterCard - 2.86% ของราคา บริษัท ต่างๆถูกกล่าวหาว่าละเมิดการแข่งขันในตลาด หุ้นของ Visa และ MasterCard กำลังลดลงเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้เริ่มการสอบสวน

สนุกมากขึ้น: Google และ Facebook ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิด

โครงการตามสัญญาคืออะไร?