Tag: เอกภาพUnity Software Game Engine Planning IPO

Unity Software ซึ่งเป็น บริษัท ในสหรัฐอเมริกาจากซานฟรานซิสโกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2004 กำลังดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO ในวันที่ 17 กันยายน 2020 หุ้นจะเริ่มขายในวันที่ 18 กันยายนใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ U