VIX แสดงถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมในตลาดหุ้น เป็นที่รู้จักกันว่าดัชนีความกลัวหรือดัชนีความผันผวน บทความนี้อธิบายว่าดัชนีนี้คืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร