เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม Weber ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าสำหรับทำอาหารนอกบ้าน ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO บทความนี้อุทิศให้กับธุรกิจของบริษัทและมุมมองของการลงทุน