Tag: เลเวอเรจคืออะไรการใช้ประโยชน์จาก Forex คืออะไร?

ในการซื้อขายด้วยเลเวอเรจเราต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรและเราต้องการมันเพื่ออะไร เลเวอเรจคืออัตราส่วนของเงินที่ยืมไปยังกองทุนของคุณ เรียกอีกอย่างว่าเลเวอเรจทางการค้าหรือเลเวอเรจทางการเงิน เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นให้ศึกษาตัวอย่างด้านล่าง

มาร์จิ้นคืออะไรและทำอย่างไรกับการใช้ประโยชน์?

เมื่อพูดถึงมาร์จิ้นผู้ที่ไม่มีความรู้ในการซื้อขายมักจะคิดว่าเป็นความแตกต่างระหว่างการซื้อและราคาขาย แม้ว่านี่จะเป็นจริงสำหรับกรณีอื่น ๆ ส่วนใหญ่ในการซื้อขายมาร์จิ้นหมายถึงหลักประกันที่คุณต้องจ่ายเพื่อเปิดสถานะของคุณ