Tag: การวิเคราะห์ราคา xrp


การวิเคราะห์ราคา XRP - XRP ติดอยู่ในระดับคงที่

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมค่าเงินดิจิตอล XRP ยังคงอยู่ในระดับคงที่โดยซื้อขายที่ 0.1762 USD มันมีโอกาสที่จะหลบหนี แต่ต้องการคนขับที่สดใส