Tag: yandex


Yandex Stocks - Bulls ถือได้หรือไม่?

ราคาหุ้นของยานเดกซ์แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นใจเช่นเดียวกับตลาดหุ้นรัสเซียทั้งหมด ผู้ซื้อได้พยายามที่จะรักษาความปลอดภัยให้สูงกว่าระดับแนวต้านสำคัญใกล้ปี 2545 อย่างไรก็ตามพื้นที่นี้ถูกวัวโจมตีสองครั้ง การทดสอบครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2018