การแพร่ระบาดทำให้ความต้องการเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึ้น รายได้ของ บริษัท ในภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างสูง หุ้นตัวไหนน่าสนใจ?