13 найбільш популярних графічних патернів в трейдингу

13 найбільш популярних графічних патернів в трейдингу

Час на прочитання статті: 6 мінПатерн (від англ. Pattern - зразок, шаблон, система) - запозичене слово, що позначає повторюваний елемент в різних сферах життя - в природі, психології, музиці, дизайні, трейдингу і т.д. Стосовно до трейдингу графічними паттернами називаються стійкі повторювані поєднання даних ціни, об’єму або індикаторів.

Якщо патерн "Діамант" сформований на максимумах графіка в ході висхідного тренда - рекомендуються продажу після закриття ціни нижче лінії підтримки технічної фігури, мета відпрацювання - висота паттерна (Н) в пунктах. Якщо "Діамант" сформований на мінімумах графіка в ході спадного тренда - рекомендуються покупки після закриття ціни вище лінії опору патерну, мета відпрацювання - висота паттерна (Н) в пунктах.

Що таке графічний патерн в технічному аналізі?

Графічні патерни - це характерні, повторювані ділянки на графіку ціни, їх ще називають фігурами технічного аналізу або технічними фігурами.

В результаті багаторічних спостережень за ринком було помічено, що періодично на графіку ціни формуються графічні патерни (або технічні фігури), за якими можна прогнозувати подальший рух ціни. Існують патерни, що вказують на розворот тенденції, і патерни, які вказують на її продовження. Тут важливо зазначити, що ймовірність відпрацювання графічних патернів не є стовідсотковою, але, тим не менш, вона досить висока для того, щоб використовувати патерни в торгівлі.

Графічні патерни "Голова і плечі", "Перевернута голова і плечі"

Дані патерни є розворотними, формуються, як правило, на локальних максимумах і мінімумах графіка ціни в ході висхідного або спадного тренда. Вказують на те, що діюча тенденція послабилася і очікується або корекція, або зміна на протилежний тренд.

Фігура "Голова і плечі"

Технічна Фігура "Голова і плечі" - формується на максимумах графіка ціни в ході висхідної тенденції. Через точки 1 і 2 проводиться лінія основи фігури (лінія шиї). Фігура вважається повністю сформованою лише після закриття ціни нижче лінії основи фігури.

Після цього очікується зниження ціни як мінімум на величину висоти фігури, яка вимірюється як відстань в пунктах від максимуму фігури до лінії шиї. Рекомендуються продажи або відразу в ході пробиття лінії підстави фігури, або дочекавшись відкату до неї після пробиття.

Графічний патерн "Голова і плечі"
Графічний патерн "Голова і плечі"

Фігура "Перевернута голова і плечі"

Патерн "Перевернута голова і плечі" - формується на мінімумах графіка ціни в ході спадної тенденції. Через точки 1 і 2 проводиться лінія підстави основи фігури (лінія шиї). Дана фігура технічного аналізу вважається повністю сформованою лише після закриття ціни вище лінії основи фігури.

Після цього очікується зростання ціни як мінімум на величину висоти фігури, яка вимірюється як відстань в пунктах від мінімуму фігури до лінії шиї. Рекомендуються покупки або відразу в ході пробиття лінії підстави фігури, або дочекавшись відкату до неї після пробиття.

Графічний патерн "Перевернута голова і плечі"
Графічний патерн "Перевернута голова і плечі"

Графічні патерни "Подвійна вершина", "Подвійне дно"

Розворотні патерни, схожі за змістом з описаними вище паттернами "Голова і плечі", "Перевернута голова і плечі". Дані фігури технічного аналізу утворюються після висхідного або спадного руху, сигналізують про завершення тенденції і майбутньої корекції або глобальної зміни тренду.

Фігура "Подвійна вершина"

Патерн "Подвійна вершина" формується після висхідного руху на локальному максимумі графіка. Складається з двох послідовних вершин на графіку ціни, через мінімум між ними (точка 1) проводиться горизонтальний рівень підтримки - лінія основи фігури.

Після пробиття ціною лінії підстави технічна фігура "Подвійна вершина" вважається сформованою, рекомендуються продажу. Мета відпрацювання - зниження ціни від лінії підстави фігури на величину Н - висоту фігури в пунктах.

Графічний патерн "Подвійна вершина"
Графічний патерн "Подвійна вершина"

Фігура "Подвійне дно"

Патерн "Подвійне дно" формується після спадного руху на локальному мінімумі графіка. Складається з двох послідовних западин на графіку ціни, через максимум між ними (точка 1) проводиться горизонтальний рівень опору - лінія основи фігури.

Після пробиття ціною лінії підстави технічна фігура "Подвійне дно" вважається сформованою, рекомендуються покупки. Мета відпрацювання - зростання ціни від лінії основи фігури на величину Н - висоту фігури в пунктах.

Графічний патерн "Подвійне дно"
Графічний патерн "Подвійне дно"

Графічні патерни "Потрійна вершина", "Потрійне дно"

Відносяться до патернів зміни тренду, дуже схожі за принципами формування і відпрацювання з описаними вище паттернами "Подвійна вершина" і "Подвійне дно". Точно так же виникають на локальних екстремуму графіка ціни і попереджають про можливу корекцію або зміну попередньої тенденції.

Фігура "Потрійна вершина"

Технічна фігура "Потрійна вершина" - патерн утворюється на максимумах графіка ціни після попередньої висхідної тенденції. Являє собою три послідовні вершини на графіку ціни, що знаходяться приблизно на одному рівні. Через два знаходяться між ними мінімуму (точки 1 і 2) проводиться лінія основи фігури, яка може бути горизонтальної, або мати невеликий нахил вгору або вниз. Фігура "Потрійна вершина" вважається сформованою після закриття ціни нижче лінії основи фігури. Рекомендуються продажу від лінії основи фігури з розрахунком на зниження ціни на величину висоти фігури Н.

Графічний патерн "Потрійна вершина"
Графічний патерн "Потрійна вершина"

Фігура "Потрійне дно"

Патерн "Потрійне дно" - утворюється на мінімумах графіка ціни після попередньої спадної тенденції. Являє собою три послідовні западини на графіку ціни, що знаходяться приблизно на одному рівні. Через два знаходяться між ними максимуму (точки 1 і 2) проводиться лінія основи фігури, яка може бути горизонтальної, або мати невеликий нахил вгору або вниз. Фігура технічного аналізу "Потрійне дно" вважається сформованою після закриття ціни вище лінії основи фігури. Рекомендуються покупки від лінії основи фігури з розрахунком на зростання ціни на величину висоти фігури Н.

Графічний патерн "Потрійне дно"
Графічний патерн "Потрійне дно"

Графічний патерн "Клин"

Патерн "Клин" відноситься до розворотних фігур, утворюється на максимумах і мінімумах графіка ціни між двома сходяться лініями підтримки і опору. Він має схожі риси з патерном "Трикутник", основною відмінністю є нахил фігури (обох ліній, що утворюють його) в одному напрямку. Пробиттям "Клину", як разворотной фігури вважається вихід ціни з нього в бік, протилежний нахилу клина.

Якщо патерн "Клин" сформований на максимумах графіка в ході висхідного тренда - рекомендується продаж після закриття ціни нижче лінії підтримки, мета відпрацювання - величина підстави паттерна (Н) в пунктах. Якщо патерн "Клин" сформований на мінімумах графіка в ході спадного тренда - рекомендуються покупки після закриття ціни вище лінії опору, мета відпрацювання - величина підстави паттерна (Н) в пунктах.

Графічний патерн "Клин"
Графічний патерн "Клин"

Графічний патерн "Діамант"

Патерн "Діамант" - рідкісний розворотний патерн у вигляді ромба. Формується на локальних максимумах і мінімумах графіка ціни в ході висхідного або спадного тренда. Вказує на те, що діюча тенденція ослабла і очікується або корекція, або розворот і зміна на протилежний тренд.

Якщо патерн "Діамант" сформований на максимумах графіка в ході висхідного тренда - рекомендуються продаж після закриття ціни нижче лінії підтримки технічної фігури, мета відпрацювання - висота паттерна (Н) в пунктах. Якщо "Діамант" сформований на мінімумах графіка в ході спадного тренда - рекомендуються покупки після закриття ціни вище лінії опору патерну, мета відпрацювання - висота паттерна (Н) в пунктах.

Графічний патерн "Діамант"
Графічний патерн "Діамант"

Графічний патерн "Прямокутник"

Універсальний патерн "Прямокутник", може передвіщати як розворот, так і продовження діючого тренда. Виглядає як бічний коридор, в якому консолідується графік ціни, обмежений горизонтальними рівнями підтримки та опору. Рекомендується вести торгівлю в сторону пробиття патерну - якщо ціна закривається вище рівня опору - купуємо, якщо ціна закривається нижче рівня підтримки - продаємо. Мета відпрацювання - висота паттерна (Н) в пунктах.

Графічний патерн "Прямокутник"
Графічний патерн "Прямокутник"

Графічний патерн "Прапор"

Патерн "Прапор" - фігура продовження діючої тенденції. Виглядає у вигляді прапора, коли після сильного цінового руху ( "древко прапора"), формується зона корекції ( "полотнище прапора"), яка розташована або горизонтально, або має нахил проти "древка".

Зона корекції патерну "Прапор" може мати вигляд "Прямокутника", "Трикутника", "Клину". Після завершення корекції і закриття ціни вище лінії опору "полотнища прапора" рекомендуються покупки, величина відпрацювання - висота "древка прапора" (Н).

Графічний патерн "Прапор"
Графічний патерн "Прапор"
Графічний патерн "Прапор"
Графічний патерн "Прапор"

Графічний патерн "Трикутник"

Можна виділити три основних види "Трикутників":

Рівносторонній трикутник

Універсальний патерн "Трикутник", може передвіщати як розворот, так і продовження діючого тренда. Утворюється між двома лініями підтримки і опору. Рекомендується вести торгівлю в сторону пробиття патерну - якщо ціна закривається вище лінії опору - купуємо, якщо ціна закривається нижче лінії підтримки - продаємо. Мета відпрацювання - величина підстави паттерна (Н) в пунктах.

Графічний патерн "Рівносторонній Трикутник"
Графічний патерн "Рівносторонній Трикутник"

Висхідний Трикутник

"Висхідний Трикутник" - патерн продовження висхідної тенденції. Утворюється між горизонтальним рівнем опору і висхідною лінією підтримки. Після закриття ціни вище рівня опору рекомендуються покупки, мета відпрацювання - величина підстави паттерна (Н) в пунктах.

Графічний патерн "Висхідний Трикутник"
Графічний патерн "Висхідний Трикутник"

Спадний трикутник

"Спадний Трикутник" - патерн продовження спадної тенденції. Утворюється між горизонтальним рівнем підтримки і низхідній лінією опору. Після закриття ціни нижче рівня підтримки рекомендуються продажу, мета відпрацювання - величина підстави паттерна (Н) в пунктах.

Графічний патерн "Спадний трикутник"
Графічний патерн "Спадний трикутник"Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Як користуватися індикатором Ішимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Індикатор Ішимоку (Ichimoku Kinko Hyo) - це технічний індикатор, який розробив в 1926 році Гоічі Хосода (Goichi Hosoda). Даний автор більше відомий під псевдонімом Санджін Ішімоку (Ichimoku).

Наступна стаття

Неттінг рахунок і його відмінності від Хеджингового рахунку: розставляємо по поличках

Неттінговие (Netting) система допускає тільки одну позицію за обраним інструменту в будь-якому напрямку. Вона повсюдно застосовується на фондовому ринку. За фактом, трейдер не може одночасно відкрити угоду на покупку і продаж по одному торговому інструменту. Позиції взаємно закриваються. При цьому відкриті ордера в одному напрямку підсумовуються.