Економічні показники - основа стратегії торгівлі форекс

Економічні показники - основа стратегії торгівлі форекс

переглядів: переглядів 44
Час читання: 10 хвилинДавайте розглянемо основні економічні показники та їх вплив на курси валют. Знання та розуміння цих показників - це основи фундаментального аналізу та прогнозування руху цін.

Процентна ставка

Процентна ставка

Процентна ставка є ефективним інструментом кредитно-грошової політики держави. Підвищуючи процентні ставки, центральні банки регулюють попит на кредити, зменшуючи їх, що зменшує витрати людей і перешкоджає економічному розвитку. Цей захід призначений, перш за все, для зниження рівня інфляції та запобігання надвиробництву товарів.
Зниження процентних ставок призводить до збільшення попиту на позики, посилення економічного розвитку.

Розмір процентної ставки є основою для інших економічних параметрів - ставок державних і корпоративних облігацій, кредитних ставок для фізичних та юридичних осіб тощо. Центральні банки часто не змінюють процентні ставки: це важлива подія на ринку, і на всьому ринку гравці відслідковують такі зміни дуже уважно.

Існують такі види процентних ставок:

  • Ставка рефінансування (ставка банку) - це умови, на яких центральні банки надають позики (зовнішні засоби) комерційним банкам для виконання своїх зобов'язань та підтримки ліквідності.
  • Процентна ставка - це ціна використання грошей, які комерційні банки позичають один у іншого на короткий час протягом свого бізнесу. У різних країнах він має різні назви, але ідея залишається однаковою - це головний інструмент грошово-кредитної політики центральних банків.
  • повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX ставка федеральних коштів використовується в США у зв’язку з особливостями своєї банківської системи. Це ставка позики для банків-членів Федеральної резервної системи.

У кожній країні розмір процентних ставок різний, для чого виникає різниця процентних ставок, яка є різницею ставок у валютній парі.

І чим вища процентна ставка за одну валюту, тим вона привабливіша, адже інвестори намагатимуться вкласти свої гроші в економіку цієї країни та отримати високу віддачу. Це означає зростання попиту на цю валюту, що відображається на її котируваннях.

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

GDP це узагальнені дані про суму доданої вартості, що виробляються усіма виробниками в країні протягом встановленого періоду часу. Профіцит ВВП демонструє економічний розвиток країни, її швидкість. Стабільне зростання ВВП характерне для стабільного економічного розвитку, а також зміцнення національної валюти, тоді як уповільнення зростання ВВП означає проблеми з економікою країни. Реакція ринку на новини про ВВП, як початковий, так і виправлений, є досить активною і, як правило, призводить до серйозних змін курсу валют.

Звіт про ВВП - це широкий аналіз усіх галузей економіки країни. Ось чому різні учасники ринку підбирають цікаві для них параграфи та роблять висновки про стан розвитку тієї чи іншої країни.

Індекс споживчих цін (ІСЦ)

Індекс споживчих цін

Індекс споживчих цін (ІСЦ) є головним показником інфляції в країні. Для його розрахунку використовуються ціни кошика споживчих товарів протягом певного періоду часу. У кожній країні набір товарів у кошику різний і формується на основі статистичних даних. Такими товарами можуть бути продукти харчування, побутові предмети, послуги тощо.

Ціни на продукти харчування та енергоносії є найбільш мінливими, тому поряд із ІСЦ розраховується так звана основна ІСЦ, остання включає цю категорію товарів з кошика споживчих товарів.

Дані ІСЦ зазвичай публікуються десятого робочого дня кожного місяця як відсоток змін, що відбулися. Іншими словами, публікується інформація про те, на скільки відсотків змінилися поточні значення порівняно з попередніми. Новина про зміну вартості ІСЦ лише на 0.2% призводить до досить сильних коливань курсів валют.

Індекс цін виробників (ІЦВ)

Індекс цін виробників (ІЦВ)

Індекс цін виробників (або ІЦВ) - це показник зміни цін на товари, вироблені національними виробниками. Індекс включає ціну на сировину, вироблену в країні та імпортовану, на проміжну продукцію, на готову продукцію. Індекс включає всі етапи виробництва товарів, а також усі сфери виробництва та сільського господарства. Відмінність від ІСЦ полягає в тому, що вона не включає послуги та забезпечує аналіз зміни цін лише на рівні первинної оптової торгівлі.

Поряд із ІЦВ публікуються також основні дані ІСЦ; він не включає ціни на товари харчової та енергетичної промисловості через їх високу мінливість. ІЦВ публікується щомісяця на десятий робочий день одночасно з ІСЦ.

Баланс платежів / Поточний рахунок

Баланс платежів / Поточний рахунок

Платіжний баланс або Поточний рахунок характеризує рух міжнародних операцій між резидентами та нерезидентами держави. Кожна така операція обліковується як кредит та дебет за певний період. По суті, це звіт про джерела фінансування та цілі використання коштів. До джерел фінансування відносяться операції, що підвищують купівельну спроможність всередині країни; цілі використання фінансів зменшують останнє.

Платіжний баланс - це сума трьох компонентів:

  • Поточний рахунок, з яким пов'язані експортно-імпортні операції.
  • Фінансовий рахунок, що відображає зміни у власності на національні активи міжнародних інвесторів
  • Зміни національних резервів, таких як золотоцінні та стратегічні резерви.

Наприклад, експорт товарів та послуг є джерелом фінансування, оскільки це відкриває нові ринки для виробників та забезпечує приплив грошей до економіки держави.

З іншого боку, імпорт - це використання фінансів. Експорт створює попит на валюту країни-експортера, оскільки ця валюта купується для оплати експорту. У той же час біржові операції збільшують пропозицію валюти країни-імпортера.

З цієї причини будь-який дисбаланс попиту та пропозиції країни-імпортера чи експортера призводить до зміни валютних курсів.

Trade Balance

Trade Balance

Торговий баланс, або міжнародна торгівля, - це різниця між сумою експорту товарів і послуг та сумою імпорту.

Це безпосередньо впливає на обмінні курси і виявляє конкурентоспроможність товарів і обслуговується, що виробляється в окрузі, на міжнародному ринку. Сприятливий торговий баланс (ситуація, коли надлишок експорту імпорту) означає приплив капіталу в країну, розвиток виробництва і, в цілому, позитивно впливає на економіку.

І навпаки, дефіцит торгового балансу, тобто ситуація, коли надлишки експорту експорту, сигналізує про низький розвиток виробництва, недостатню конкурентоспроможність національних товарів і є загалом негативним фактором для країни. Це призводить до зростання державного боргу, а також негативно впливає на обмінний курс національної валюти, оскільки його пропозиція збільшується через необхідність купувати більше валюти держави-експортера.

Дані про торговельний баланс публікуються щомісяця на четвертому тижні місяця. Він представлений як у номінальних, так і у фіксованих цінах залежно від сезону. У торговому балансі є кілька частин: споживчі товари, продовольство, товари та комерційні резерви, автомобілі, основні товари тощо. Статистика звіту про торгові відносини з певними країнами також міститься у звіті про торговельний баланс.

Зазвичай для торгівлі на біржовому ринку нам потрібна статистика торгового балансу в цілому, без особливих деталей.

Дефіцит бюджету

Дефіцит бюджету

Бюджетний дефіцит - це ситуація, коли витрати бюджету перевищують доходи. Значний дефіцит бюджету призводить до зростання державного боргу, що, у свою чергу, пришвидшує інфляцію. Дефіцит бюджету може бути спровокований надто низькими доходами або занадто високими витратами. Держава може вибрати один із двох шляхів зменшення дефіциту:

  • Це може збільшити базу оподаткування, що вплине на фінансовий стан платників податків, які намагатимуться приховати свій реальний дохід.
  • держава може зламати або зменшувати соціальні програми, що негативно вплине на бідну частину населення і може мати негативні політичні наслідки.

В обох випадках заходи є політично непопулярними, і, вирішуючи одну проблему, держава породжує іншу. Найчастіше, якщо у держави є шанс взяти міжнародну позику, вона робить це, підтримуючи державу стабільною. Однак це збільшує державний борг та витрати на його утримання, що є ще однією дорогою статтею бюджету.

Залишаючи проблему дефіциту таким, яким він є, держава посилює зростання інфляції, що спричиняє зростання процентних ставок, що, в свою чергу, негативно впливає на виробників та населення, використовуючи кредитні засоби.

Однак занадто низький дефіцит означає або податки занадто високі, або бюджетні витрати занадто низькі, найчастіше зменшуються за рахунок соціальних програм або фінансування оборонної галузі. Незначний дефіцит бюджету призводить до низької інфляції, що спричинить за собою зниження процентних ставок.

Помірний дефіцит бюджету демонструє ефективність економічної політики держави. Ідеальним буде дефіцит, який базується на помірних рівнях інфляції, коли всі потреби зацікавлених сторін знаходяться в балансі.

Unemployment Rate

Unemployment Rate

Рівень безробіття є важливим показником економічного розвитку держави. Більше того, утримання його на оптимальному, так званому природному, рівні - це ознака здорової конкурентоспроможності на ринку праці. Природний рівень безробіття може бути різним в залежності від країни.

Наприклад, в Японії ефективний рівень безробіття становить від 2.0-3.5%, у Великобританії - 2.5-4.0%, у США - 4.5-5.5%, тоді як його зростання до 6.0% суттєво впливає на долар. В Європі рівень безробіття становить близько 9.0%.

Високий рівень безробіття збільшує соціальну напруженість і призводить до зниження реального доходу населення. Низький рівень безробіття також не можна назвати доброю ознакою, оскільки брак вільної робочої сили на ринку праці загрожує інтересам роботодавців.

Зростання рівня безробіття або зниження зайнятості населення зазвичай тягне за собою ослаблення національної валюти. Дані про рівень безробіття публікуються щомісяця в першу п’ятницю.

Нефермерні зарплати (NFP)

NFP

Найбільш впливовим показником є ​​дані про ринок праці в США. Основна увага привертається до Нефермерні зарплати (NFP), що розповідає про зайнятість поза аграрним сектором. Цей показник відображає валову кількість працівників, що обліковуються у заробітній платі підприємств. Він заснований на інтерв'ю з приблизно 400,000 50,000 компаній та XNUMX XNUMX домогосподарств. Ці дані поновлюються щомісяця та виправляються відповідно до сезонних змін.

Емпірично з'ясовано, що індекс зростає приблизно на 200,000 3 щомісяця, що збільшує його ВВП на XNUMX%.

Роздрібні продажі

Роздрібні продажі

Індекс роздрібної торгівлі характеризує споживчі витрати. Цей індекс відображає споживчий попит, а також довіру споживачів. Роздрібна торгівля в США має найбільший вплив, якщо споживчий попит є основною рухомою силою економіки країни.

На основі індексу роздрібної торгівлі оцінюється обсяг роздрібної торгівлі (за вирахуванням витрат на послуги). Індекс поділяється на індекс, включаючи продажі автомобілів та індекс інших товарів. Останнє є більш інформативним, оскільки воно не так схильне до змін.

Більше 2/3 його вартості складають товари нетривалого користування, близько 20% яких - продукти харчування. У решті третини товарів автомобілі займають до 20%.

Індекс роздрібної торгівлі залежить від персональних даних про доходи попередніх періодів, інформації про продаж авто, а також довіри споживачів. І чим вищий ІСЦ та рівень безробіття, тим гірше індекс роздрібної торгівлі.

Зростання роздрібних продажів сприяє розвитку промисловості та обсягу виробництва. Значення показника оголошує Бюро перепису департаменту торгівлі в середині кожного місяця.

Personal Income

Personal Income

Особисті доходи складаються із зарплати зайнятих працівників, дивідендів, рентних платежів, банківських вкладів, соціальних виплат та інших доходів населення. Інформація про особистий дохід має досить обмежений вплив на валютні курси; проте його зростання разом з досить високим рівнем витрат позитивно впливає на обсяг роздрібної торгівлі, що добре для економічного розвитку. Отже, зростання особистих доходів населення опосередковано впливає на зростання курсів національної валюти.

Інформація публікується щомісяця після 20-го.

Особисті витрати

Особисті витрати

Особисті витрати / споживання відображають обсяг і структуру витрат населення, а також мають досить обмежений вплив на обмінний курс національної валюти, такий же, як і на індекс особистого доходу. Індекс особистих витрат включає покупку нетрайних і довговічних товарів, а також витрати на послуги.

Індекс роздрібної торгівлі, що включає витрати населення на нетрайні та довговічні товари, розглядається незалежно. Цей показник не включає витрат на послуги, оскільки ця величина стабільно змінюється і є досить передбачуваною.

Зростання особистих витрат добре для національної економіки і, відповідно, призводить до зростання національної валюти. Однак опублікування даних може досить вплинути на ринок, якщо цінність сильно відрізняється від попередньої.

Статистика публікується разом із інформацією про доходи фізичних осіб щомісяця після 20 числа.

Чиказький індекс PMI

Чиказький індекс PMI

Чиказький індекс PMI - результат інтерв'ю з керівниками промислової сфери Чикаго. Цей показник включає стан виробничих замовлень, обсяги продукції в запасах, а також ціни на продукцію. Якщо індекс становить 45-50, це сигналізує про уповільнення економічного розвитку.

Опублікування Чиказького індексу PMI привертає багато уваги, оскільки воно публікується незадовго до випуску основного індексу ділової активності ISM і може дати уявлення про національний індекс ділової активності.

Зростання індексу ділової активності добре впливає на курс національної валюти. Дані публікуються в останній робочий день кожного місяця.

Споживчі настрої

Споживчі настрої

Індекс споживчої довіри відображає настрій споживачів. Цей індекс обчислюється з 1967 року, і спочатку його значення становило 100 балів. Традиційно індекс використовується для прогнозування рівня зайнятості, а також стану економіки в цілому.

Зростання індексу означає позитивний розвиток національної економіки і, опосередковано, призводить до зростання національної валюти. Інформація публікується після 20 числа кожного місяця.

Індекс настрою споживачів Мічигану

Індекс настрою споживачів Мічигану

Індекс споживчого настрою в Мічигані базується на думці споживачів про сучасний стан економіки. Опитування проводить Мічиганський університет, США.

Зростання індексу призводить до зростання курсу долара. Попередній звіт публікується 15-го місяця, а остаточний - через два тижні.

Відкрити торговий рахунок
Коментарі

Попередня стаття

Криза на фондовому ринку відкладена до наступного року

Індекс S & P500 поновлює свої історичні максимуми. Схоже, все йде добре, але аналітики постійно згадують про чергову хвилю кризи, яка мала наступити рік тому; однак падіння фондових індексів постійно відкладається. Зрештою, ті торговці, які накопичили короткі позиції, змушують їх закрити, підштовхуючи ціну вгору.

Наступна стаття

Мережа проти хеджування: в чому різниця?

Система сітки дозволяє лише одне положення відкрити в будь-якому напрямку для одного інструменту. Система використовується на всьому ринку акцій. Простіше кажучи, трейдер не може одночасно відкривати позицію купівлі-продажу на одному інструменті - позиції взаємно закриваються, замовлення відкриваються в одному напрямку, підводячи підсумки.