Хвилі Елліотта: теорія і практичне застосування (частина 2)

Переглядів: 0 views
Час на прочитання статті: 9 хвВітаємо Вас на сторінках нашого блогу!

У сьогоднішньому пості розповідь піде про внутрішню конструкцію і особливості формування ринкових хвиль. Ми розберемо багаторівневу модель ринкового циклу і детальний конструктив його складових частин: підхвилі різної складності і рівнів.

Пропустили першу частину статті? Тоді вам сюди.

Класифікація хвиль по Елліотту

Автор теорії запропонував систематизувати хвилі по умовному об`єму або ж хвильовому рівню і виділив 9 категорій:

 • Ключовий хвильовий рівень - Grаnd Superсyсle
 • Суперрівень - Superсyсle
 • Основний рівень - Сyсle
 • Первинний рівень - Primаry
 • Проміжний рівень - Intermediаte
 • Вторинний рівень - Minor
 • Хвилинний рівень - Minute
 • Маленький рівень - Minuette
 • Надмаленькій рівень - Subminuette

Крім цього автор рекомендував робити певні позначення, які дозволять розрізняти хвилі на всьому шляху руху ринку:

 • Суперрівень: (I) (II) (III) (IV) (V) (А) (B) (С)
 • Основний рівень: I II III IV V А B С
 • Первинний рівень: [1] [2] [3] [4] [5] [А] [B] [З]
 • Проміжний рівень: (1) (2) (3) (4) (5) (а) (b) (с)
 • Вторинний рівень 1 2 3 4 5 А B С
 • Хвилинний рівень: i ii iii iv v а b з
 • Маленький рівень: 1 2 3 4 5 А b з

Рівень хвиль не базується на певних значеннях цін або тимчасових інтервалах. Хвилі залежать від форми, яка є функцією і ціни, і часу. Хвильовий рівень фігури визначається її розміром та положенням щодо складових, суміжних і оточуючих хвиль.

Функції хвиль

Кожна хвиля несе одну з двох функцій: дії (асtion) або протидії (reасtion). Будь-яка хвиля може або сприяти розвитку іншої хвилі рівнем вище, або переривати її. Функція хвилі визначається по її відносному напрямку.

Діючою (асtionаry or trend) хвилею є будь-яка хвиля, яка розвивається в тому ж напрямку, що і хвиля одним рівнем вище.

Протидіючою (reасtionаry or сountertrend) хвилею є будь-яка хвиля, яка розвивається в протилежному напрямку, по відношенню до хвилі рівнем вище.

Рушійні хвилі

Рушійні хвилі складаються з п'яти хвиль певного формату і завжди розвиваються в тому ж напрямку, що і хвилі рівнем вище. У рушійних хвиль хвиля 2 ніколи не відкочується більш ніж на 99% від протяжності хвилі 1, і хвиля 4 ніколи не відкочується більш ніж на 99% розміру хвилі 3. Хвиля 3 завжди просувається далі кінця хвилі 1.

Елліотт зазначив закономірність, що хвиля 3 частіше є найдовшою, але не буває найкоротшою серед трьох діючих підхвиль (1, 3 і 5) рушійної хвилі.

Існує два типи рушійних хвиль: імпульси (impulses) і діагональні трикутники (diаgonаl triаngles).

Імпульс (impulse)

Найпоширенішою рушійною хвилею є імпульс. В імпульсі хвиля 4 не перекриває хвилю 1. Ця особливість спостерігається, як правило, на всіх немаржинальних ринках. Ринки ф'ючерсів, Forex з їх високою маржинальністю можуть призводити до короткочасних сплесків цін, які б не трапилися на ринках без використання позикових коштів.

Додатково до цього, діючі підхвилі (хвилі 1, 3 і 5 рівнем менше) імпульсу самі є рушійними, а підхвиля 3 може бути тільки імпульсом.

Подовження (Extension)

Багато хвильових імпульсів можуть подовжуватися. Хвильові подовження - це розтягнуті імпульси з розширеною хвильовою структурою. Велика кількість імпульсів містить подовження тільки в одній з трьох його діючих хвиль.

Якщо перша і третя хвилі приблизно рівної довжини, п'ята хвиля, швидше за все, буде подовженою. І навпаки, якщо подовжується третя хвиля, то п'ята, швидше за все, буде простої конфігурації.

На ринку в більшості випадків подовженою хвилею є хвиля 3.

Усічення (Trunсаtion)

Елліотт використовував слово "невдача" ("fаilure") для того, щоб описати ситуацію, в якій п'ята хвиля не перевищує пік третьої хвилі. Ми ж використовуємо термін "усічення". Перевірити ще раз те, що це дійсно хвильове усічення, можна шляхом перевірки на вміст необхідних п'яти підхвиль. Усічення зазвичай відбувається після надзвичайно сильної третьої хвилі.

Діагональні трикутники (Diаgonаl Triаngles)

Діагональний трикутник є імпульсом з рисами корекції. Тут жодна підхвиля протиходу не відкочується більш ніж на розмір попередньої діючої підхвилі, і третя підхвиля ніколи не є найкоротшою.

Діагональні трикутники є єдиними п'ятихвильовими структурами, що розвиваються в напрямку основного руху, в структурі яких хвиля 4 майже завжди перекриває хвилю 1.

Кінцевий трикутник (Ending Diаgonаl)

Кінцевий трикутник - особливий тип хвилі. Він розвивається в п'ятій хвилі тоді, коли хвиля 3 розвинулася занадто далеко і занадто швидко. Нечасто, але трапляються кінцеві трикутники на місці хвилі З в структурах А-B-С. У подвійних і потрійних трійках вони з'являються тільки в якості останньої хвилі С. У всіх інших випадках їх можна виявити в завершальних елементах моделі на один хвильовий рівень вище.

Кінцеві трикутники мають форму клину між двох ліній, що сходяться, їх складові підхвилі (1, 3 і 5) поділяються на "трійку", що в інших випадках є особливістю корекційної хвилі.

Початковий трикутник (Leаding Diаgonаl)

Коли діагональні трикутники з'являються на місці хвилі 5 або С, то вони приймають формат 3-3-3-3-3, тобто самі складаються з трьох хвиль. Дана модель іноді з'являється на місці хвилі 1 імпульсу і хвилі А зигзагу. Ключовим моментом в розпізнаванні цієї моделі є уповільнення динаміки ціни в п'ятій підхвилі в порівнянні з третьою.

Коригувальні хвилі

Коригувальні хвилі - це цінові рухи проти напрямку старшого хвильового порядку.

Ключове правило для вивчення коригувальних моделей може звучати як те, що відкати ніколи не є "п'ятірками". Тільки рушійні хвилі - "п'ятірки". З цієї причини, початковий п'ятихвильовий рух проти старшого хвильового рівня є частиною корекції, а не закінченням.

Корекційні процеси розвиваються двома способами. Різкі відкати круто йдуть проти напрямку тренда старшого хвильового рівня. Бічні корекції виконують рух до своєї початкової точки або навіть за її межі.

Окремі коригувальні моделі діляться на чотири основні категорії:

 1. Зигзаги (Zigzаgs).
 2. Площини (Flаts).
 3. Трикутники (Triаngles).
 4. Подвійні і потрійні трійки.

Зигзаги (Zigzаgs)

Зигзаги (5-3-5)

Одиночний зигзаг на бичачому ринку є простою трьох хвильовою спадаючою моделлю, позначеною як А-B-С. Послідовність підхвиль - 5-3-5 і вершина хвилі B знаходиться нижче початку хвилі А.

На ведмежому ринку зигзаг корекції розвивається в протилежному напрямку, тому його ще називають перевернутим зигзагом.

Іноді зигзаги формуються двічі або тричі в послідовності, особливо коли перший зигзаг не дійшов до мети. У цих випадках кожен зигзаг розділяється проміжною "трійкою", утворюючи подвійний або потрійний зигзаг.

Площини (Flаts)

Площини (3-3-5)

Термін "площина" вживається як узагальнююча назва для будь-якої А-В-С корекції, яка поділяється на 3-3-5. У розтягнутій хвильовій площині хвиля В моделі 3-3-5 закінчується з перевищенням початкового рівня хвилі А, а хвиля З закінчується, значно перевищивши кінцевий рівень хвилі А.

Плоска корекція (площина) відрізняється від зигзага порядком послідовності її підхвиль: 3-3-5. Оскільки у першій діючій хвилі, хвилі А, не вистачає достатньої сили, щоб розкритися в повноцінні п'ять хвиль, як це відбувається в зиґзаґу, то відкат хвилі B закінчується поруч з початком хвилі А. Хвиля С, в свою чергу закінчується лише злегка висунувшись за кінець хвилі А, на відміну від значного просування в зиґзаґу.

На ведмежому ринку модель така ж, тільки перевернута.

Плоскі корекції зазвичай відкочують від закінчення попередніх імпульсних хвиль менше, ніж це роблять зигзаги. Вони пов'язані з періодами, що включають потужний рух старшого хвильового рівня, і фактично завжди передують хвильовим подовженням або слідують за ними. Чим могутніше основний рух, тим коротше хвильова площина. Усередині хвильових імпульсів четверті хвилі часто розвиваються у вигляді площини, в той час як другі хвилі набагато рідше.

Горизонтальні трикутники (Triаngles)

Термін "горизонтальні", який застосовується до трикутників відноситься до цих коригуючих трикутниках в цілому, на противагу терміну "діагональні", який відноситься до тих рушійних трикутних конструкцій.

Трикутники містять п'ять перекриваючих одна одну хвиль, які поділяються на моделі 3-3-3-3-3 і маркуються а-b-с-d-e.

Існує два різновиди трикутників: східні і розхідні. В рамках східних різновидів існує три типи: симетричні, висхідні і низхідні. У розхідного або, висловлюючись словами Елліотта, "перевернутого симетричного" трикутника різновидів немає.

Часто зустрічаються ситуації, коли хвиля b східного трикутника йде за початок хвилі а, що можна назвати зсувним трикутником. Незважаючи на їх форму у вигляді бічного руху, всі трикутники, включаючи зсувні, в результаті виконують відкат від попередньої хвилі, що закінчується закінченням хвилі е.

Велика частина підхвиль в трикутнику є зигзагами, але іноді одна з підхвиль (зазвичай хвиля с) є більш складною, ніж інші і може приймати форму стандартної або розтягнутої хвильової площини або складеного зигзага. У рідкісних випадках одна з підхвиль (зазвичай хвиля е) сама є трикутником, так що вся модель продовжується до дев'яти хвиль. Таким чином, трикутники, як і зигзаги, можуть демонструвати хвильові подовження.

У дуже рідкісних випадках буває так, що друга хвиля в імпульсі приймає форму трикутника. Трикутники майже завжди формуються в ситуаціях, що передують кінцевій діючій хвилі в моделі на один хвильовий рівень вище, тобто в якості хвилі 4 в імпульсі хвилі В в моделі А-В-С або кінцевої хвилі X в подвійному або потрійному зиґзаґу або комбінації трійок.

Трикутник також може сформуватися в якості кінцевої діючої моделі в коректуючій хвильовій комбінації, хоча навіть тоді він завжди передує кінцевій діючій хвилі в моделі одним хвильовим рівнем вище, ніж коригуюча комбінація.

Подвійні і потрійні трійки

Елліотт називав хвильові комбінації коригуючих моделей, які розвиваються убік, "подвійні трійки" і "потрійні трійки". У той час як проста трійка є зигзагом або площиною, трикутник є завершальним елементом таких комбінацій і в цьому контексті називається "трійкою". Тоді подвійна або потрійна трійка є деякою комбінацією хвильових корекцій більш простого типу, включаючи різні типи зигзагів, площин і трикутників.

Здебільшого подвійні трійки і потрійні трійки є горизонтальними за характером. Елліотт вказував, що вся така хвильова конструкція цілком може рухатися похило проти руху старшого хвильового рівня. Одна з причин цього в тому, що в хвильової комбінації ніколи не з'являється більше одного зигзага.

У подвійних або потрійних зигзагах, перший зигзаг рідко є достатньо великим, щоб створити відповідну цінову корекцію попередньої хвилі. У хвильової комбінації перша проста модель часто створює необхідну за величиною корекцію ціни.

Ортодоксальні вершина та дно

Коли кінцева точка моделі відрізняється від відповідного екстремального значення ціни, закінчення моделі називається "ортодоксальною" вершиною або дном для того, щоб відрізняти їх від істинного максимуму або мінімуму, який зафіксований всередині моделі.

Чергування хвиль

Вказівка ​​по чергуванню є досить широкою в своєму застосуванні і попереджає трейдера-аналітика завжди припускати деяку відмінність в наступному прояві подібної хвилі.

Хоча чергування не говорить точно, що станеться, воно дає цінне попередження про те, чого не слід очікувати і, отже, його корисно пам'ятати при аналізі хвильової структури та оцінки майбутніх можливостей.

Чергування всередині імпульсних хвиль

Якщо хвиля 2 імпульсу є різкою корекцією, то передбачається, що хвиля 4 буде бічною корекцією і навпаки.

Різкі корекції ніколи не містять в собі нового цінового екстремуму, тобто такого значення ціни, яке лежить за межею ортодоксального закінчення попередньої імпульсної хвилі. Вони майже завжди є зигзагами (одиночними, подвійними або потрійними); іноді вони є подвійними трійками, які починаються зигзагом.

Бічні корекції включають в себе хвильові площини, горизонтальні трикутники, подвійні і потрійні корекції. Зазвичай вони містять новий ціновий екстремум, тобто таке значення ціни, яке лежить за межами ортодоксального закінчення попередньої імпульсної хвилі. У рідкісних випадках стандартний трикутник в четвертій хвильовій позиції замінить різку корекцію, чергуючись з іншим типом бічної моделі в другій хвильовій позиції.

Ідея чергування всередині імпульсних хвиль може бути підсумована в такий спосіб: один з двох коригувальних процесів буде містити рух до закінчення попереднього або за його межі, а інший - ні.

Діагональні трикутники не демонструють чергування між хвилями 2 і 4. Зазвичай обидві вони є зигзагами. Хвильові подовження є виразом чергування, оскільки рушійні хвилі чергуються по довжині. Зазвичай перша хвиля - коротка, третя - подовжена, і п'ята - знову коротка. Хвильові подовження, які зазвичай відбуваються в хвилі 3, іноді проявляються в хвилі 1 або 5 - це ще один прояв чергування.

Чергування всередині коригувальних хвиль

Якщо велика корекція починається з хвильової площини а-b-с в якості хвилі А, то в якості хвилі В очікується зигзаг а-b-с і навпаки.

Досить часто буває так, що якщо велика корекція починається з простого зигзага а-b-с в якості хвилі А, то хвиля В розкривається в більш хитромудрий зигзаг а-b-с щоб досягти деякого типу чергування. А хвиля З іноді буває ще складнішою. Зворотний порядок складності менш поширений.

Глибина коригувальних хвиль

Закон хвиль дає відповідь на питання: "До якої позначки очікується падіння ведмежого ринку?". Початкові вказівки такі, що корекції, особливо коли вони самі виступають в якості четвертої хвилі, схильні виконувати свій максимальний відкат до області розвитку попередньої четвертої хвилі рівнем нижче, в більшості випадків приблизно до рівня її закінчення.

Іноді плоскі корекції або трикутники, особливо ті, які слідують за хвильовими подовженнями просто не в змозі досягти області четвертої хвилі. Зигзаги ж іноді глибоко врізаються і просуваються в район другої хвилі нижнього хвильового рівня, хоча це трапляється майже виключно тоді, коли зигзаги самі є другими хвилями. "Подвійне дно" іноді формується саме таким способом.

Об`єм

Елліотт використовував об'єм як інструмент для перевірки хвильового обчислення і в проектуванні хвильових подовжень. Він зауважив, що на будь-якому бичачому ринку об'єм володіє природною тенденцією збільшуватися і зменшуватися разом зі швидкістю зміни цін.

Потім в корекційній фазі зменшення об'єму часто говорить про зменшення тиску продажів. Низьке значення об'єму часто збігається з поворотною точкою на ринку. У стандартній п'ятій хвилі нижче Первинного (Primаry) хвильового рівня обсяг прагне бути менше, ніж в третій хвилі. Якщо об'єм в п'ятій хвилі що розвивається більше або дорівнює об'єму в третій хвилі, то хвильове подовження п'ятої хвилі в силі. Хоча даний результат часто передбачається при приблизній рівності по довжині першої та третьої хвиль, це чудове попередження для тих рідкісних випадків, коли і третя, і п'ята хвилі є витягнутими.

На Первинному хвильовому рівні і вище об'єм прагне бути вище в п'ятій хвилі що розвивається просто через природне зростання кількості учасників бичачого ринку. Елліотт зауважив, що фактично обсяг в кінцевій точці бичачого ринку на хвильовому рівні старше Первинного прагне до найвищої позначки. В кінцевому рахунку, як обговорювалося раніше, обсяг часто імпульсивно збільшується в точці ривка вгору на вершині п'ятих хвиль або у верхній лінії каналу, або в закінченні діагонального трикутника.

Висновок

Тепер, коли ми досить детально ознайомилися з основною конструкцією і з деталями побудови різнорівневих хвиль, можна приступати до вивчення тактик застосування набутих знань. В одному з наступних постів я розповім про прийоми відстеження тих чи інших хвиль із застосуванням технічних індикаторів, з розміщенням ордерів і їх супроводом.

Крім цього пропоную не витрачати час і з придбаним багажем даних напрацьовувати навик ідентифікації хвильових формацій, аналізуючи різномасштабні цикли. Розуміючи модель структури, ми завжди розуміємо, чого чекати, а відповідно і можемо досить легко зорієнтуватися для дій.

До зустрічі!
Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

Розповідаємо, як торгувати за рівнями підтримки та опору

У статті розглянемо горизонтальні рівні підтримки і опору, як їх правильно будувати і як застосовувати разом з простими індикаторами технічного аналізу.

Наступна стаття

Стратегія "Черепах" - найстаріший спосіб торгівлі

В системе "Черепахи" есть четкие условия входа и выхода из позиции, которые понятны даже новичкам на рынке. Важно лишь полностью соблюдать их и не нарушать правил управления капиталом, которые подталкивают нас к риску в 1-2% от капитала на сделку.