Щоб вибрати перспективні акції, інвестори пильно вивчають звітність компаній. Для оцінювання інвестиційної привабливості застосовуються різні мультиплікатори, у тому числі й PEG. Давайте розглянемо, що це за показник, і дізнаємося, як його використовувати.

Що таке PEG?

Коефіцієнт PEG демонструє інвесторам взаємозв’язок таких трьох показників:

 1. Поточна ціна акцій.
 2. Прибуток на акцію.
 3. Майбутнє зростання прибутку.

Тобто, PEG є похідним інструментом від коефіцієнта P/E, про який ми вже розповідали в одній із наших статей. Його завдання — спробувати оцінити емітент не тільки з огляду на минулі результати, але і з урахуванням перспектив зростання прибутку компанії.

Як розраховується PEG?

Мультиплікатор PEG розраховується за такою формулою:

PEG = (P/E) / EPS Growth

У формулі:

 • P (Price) — це капіталізація компанії, тобто її сукупна біржова вартість. Розраховується з допомогою множення ціни однієї акції компанії на кількість усіх її паперів, які перебувають в обігу.
 • E (Earnings) — це чистий прибуток компанії за звітний період. Найчастіше для розрахунку використовуються дані за останній календарний рік.
 • EPS (Earnings Per Share) Growth — це прогнозований темп зростання прибутку акцій компанії, виражається у відсотках. Як правило, для визначення його величини використовують середні темпи зростання прибутку за останні 3–5 років.

Коефіцієнт P/E, який стоїть у чисельнику формули, є оцінним показником, що вимірює вартість акцій компанії в порівнянні з її прибутком на акцію. Але одним із його недоліків є те, що він не враховує темпи зростання компанії. Мультиплікатор PEG бере до уваги майбутнє зростання прибутку компанії, намагаючись тим самим нівелювати цей недолік.

Розраховувати мультиплікатор PEG можна самостійно з допомогою формули, знаходити в аналітичних звітах або використовувати спеціалізовані сайти. Багато зарубіжних ресурсів публікують його значення для провідних емітентів. Наприклад, знайти значення PEG для американських компаній можна на сайті Finviz.com.

Finviz.com

Як використовувати мультиплікатор PEG?

Використання PEG доцільно для оцінювання зростаючих компаній та іншого бізнесу, який перебуває в активній фазі розвитку, у тому числі стартапів. Найчастіше акції таких компаній виглядають сильно перекупленими за показником Р/Е. Це відбувається, наприклад, через те, що суттєва частина доходів спрямовується на інновації та не показується як чистий прибуток у звітах.

Як правило, значення PEG, що дорівнює 1, називають справедливою оцінкою компанії. Якщо PEG менше 1, вважається, що акції недооцінені та інвестори можуть отримати вигоду, купивши папери за помірною ціною. І навпаки, якщо PEG більше 1, акція вважається переоціненою. На американському фондовому ринку вдалою ситуацією для інвестування вважається зниження мультиплікатору в район 0,5.

Приклад використання PEG для оцінювання компаній з однієї галузі:

 • Компанія А: P/E дорівнює 30, а очікувані темпи зростання прибутку — 20%. PEG = 1,5.
 • Компанія B: P/E дорівнює 20, а очікувані темпи зростання прибутку — 30%. PEG = 0,8.
 • Компанія C: P/E дорівнює 10, а очікувані темпи зростання прибутку — 10%. PEG = 1.

Згідно з цими розрахунками, компанія B виглядає найбільш привабливою для інвестицій, оскільки в неї нижчий показник PEG (0,8), ніж у компаній A і C. Її акції можна купити зі знижкою з урахуванням високих темпів зростання. Компанія А має PEG = 1,5, і це дає змогу припустити, що її акції зараз дещо переоцінені. Компанія С отримала значення PEG = 1. Вона хоч і має найнижчий мультиплікатор P/E, її очікуваний темп зростання найменший із трьох компаній і на даний момент вона має справедливу ринкову вартість.

Оскільки прибуток є основою коефіцієнту PEG, отримання достовірних прогнозів щодо зростання прибутку важливо для розрахунку величини показника. Деякі компанії можуть не повідомляти про прогнозовані темпи зростання, у цьому випадку PEG може бути неефективним для оцінювання цієї конкретної акції. Це корисний мультиплікатор, але він не є універсальним, його рекомендується використовувати спільно з іншими показниками.

Плюси й мінуси PEG

Плюси:

 • Також, як і мультиплікатор P/E, допомагає знаходити недооцінені, перспективні для інвестицій компанії, але вже з урахуванням очікуваного зростання прибутку.
 • Підходить для оцінювання привабливості швидкозростаючих компаній, у яких уже підвищений показник P/E, дає можливість згладити ефект "низької бази".

Мінуси:

 • Мультиплікатор PEG (також, як і P/E) неможливо застосовувати для аналізу збиткових компаній. Для цих цілей найчастіше використовується інший показник — P/S (Price/Sales ratio).
 • PEG для обраної компанії може відрізнятися залежно від того, який період очікуваного зростання прибутку використовується в розрахунках. Наприклад, може відрізнятися оцінювання річного або п’ятирічного періоду прогнозованого зростання.
 • Суб’єктивність під час оцінювання передбачуваного прибутку. У прогнозуванні зростання прибутку на основі минулих результатів є ризик упустити момент, коли компанія, яка активно розвивається, перейде у фазу стабільності або навіть застою. Унаслідок темпи зростання виявляться менше передбачуваних.

Висновок

Коефіцієнт PEG є похідним інструментом, створеним на основі поширеного показника P/E. Він допомагає нівелювати недоліки P/E завдяки прогнозуванню зростання майбутнього прибутку. Мультиплікатор PEG дає можливість оцінити, які акції зможуть запропонувати кращу віддачу від зроблених інвестицій.

Але не треба покладатися тільки на PEG у прийнятті інвестиційних рішень. У нього є певні недоліки, та інвесторам треба мати у своєму арсеналі ще інші оцінні показники.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.