У цій статті розглянемо, що являє собою Індекс ділової активності (PMI), як він впливає на валютний ринок і чи можна його використовувати у торгівлі.

Що таке індекс PMI?

Індекс ділової активності PMI (англ. Purchasing Managers Index, дослівно — Індекс менеджерів із закупівель) — спеціальний розрахунковий показник, який потрібен для відображення поточного стану економіки країни, а також її певних галузей. Як правило, з його допомогою оцінюється динаміка розвитку у таких сферах економіки, як промисловий сектор і сфера послуг.

Найсильніше впливає на економіку промисловий PMI, на який звертають увагу інвестори та економісти. Він розраховується з допомогою опитування менеджерів із закупівель у виробничому секторі за такими категоріями:

  • Нові замовлення.
  • Об’єм виробництва.
  • Запаси на складах.
  • Робота постачальників.
  • Рівень зайнятості.

Під час опитування менеджери зазначають, як змінилися умови для ведення бізнесу у порівнянні з попереднім місяцем: покращилися, погіршилися, залишилися без зміни. Тобто цей індекс показує настрої вищої та середньої управлінської ланки на різних підприємствах.

Індекс ділової активності є випереджаючим показником, на основі якого можна прогнозувати зростання чи зниження економіки.

Індекси PMI у США

У Сполучених Штатах розраховується декілька індексів PMI, які мають невеликі відмінності у методиці розрахунку та вибору підприємств. Розглянемо три найвагоміші показники, на які звертають увагу трейдери та аналітики.

PMI index (від Markit)

Дані для індексу збираються компанією Markit Group через опитування менеджерів із закупівель приблизно 400 виробничих підприємств недержавного сектору. На підставі проведеного анкетування експерти групують відповіді за категоріями та множать їх на закріплену для кожної з них кількість відсотків, отримуючи числове значення PMI.

Значення індексу варіюються від 0 до 100 та вимірюється у відсотках. Середнє значення показника перебуває у діапазоні 45–50. Цифра, яка вище 50, говорить про зростання виробничої активності, падіння нижче 45 говорить про уповільнення зростання та погіршення перспектив економіки.

Публікується в перший робочий день кожного місяця. Помірно впливає на валютний ринок.

Як відображається індекс PMI в економічному календарі
Як відображається індекс PMI в економічному календарі

Chicago PMI Index

Цей індекс розраховується та публікується Асоціацією менеджерів Чикаго (Chicago Purchasing Managers). Він відображає рівень економічного благополуччя у виробничому секторі штатів Іллінойс, Індіана та Мічиган.

Chicago PMI оцінює стан виробничих замовлень, цін на вироблену продукцію та розміри товарних запасів на складах. Цей регіон непогано відображає загальну ситуацію у США щодо розподілу виробничої та невиробничої діяльності.

Значення показника, яке вище 50, свідчить про розширення виробничого сектору, а значення, яке нижче 50, свідчить про скорочення ділової активності. Chicago PMI Index публікується в останній робочий день місяця та допомагає спрогнозувати, яким вийде індикатор ділової активності на національному рівні — ISM Manufacturing Index, тому що їхні показники корелюють між собою. Помірно впливає на валютний ринок.

Як відображається індекс Chicago PMI в економічному календарі
Як відображається індекс Chicago PMI в економічному календарі

ISM Manufacturing Index

ISM Manufacturing Index або Індекс ділової активності у виробничому секторі від Інституту управління постачання США (Institute for Supply Management) — Це найбільш значущий індекс PMI США, що охоплює широкий спектр виробничих компаній. Його динаміка найповніше демонструє стан ділової активності у промисловому секторі країни.

Значення індексу ISM, яке перевищує 50, говорить про зростання виробничої активності, а значення, яке нижче 50, відповідно, — про зниження. Як правило, зростання ISM вище 60 повідомляє про розігрів економіки та зростання інфляції, що може призвести до підвищення ставок ФРС. Публікація показника відбувається у перший робочий день кожного місяця і може сильно впливати на курс долара США.

Як відображається ISM Manufacturing Index в економічному календарі
Як відображається ISM Manufacturing Index в економічному календарі

Як PMI впливає на курси валют?

Оскільки індекс PMI є випереджаючим індикатором, що показує перспективи розвитку економіки країни, динаміка його зміни впливає на котирування національної валюти.

Зріст

Стійка динаміка зростання показника вище за відмітку 50 упродовж трьох і більше місяців говорить про поліпшення ділового клімату в країні. Промисловість розвивається, керівники підприємств оптимістично налаштовані.

У перспективі це збільшить темпи зростання ВВП, підніме показники інфляції та сприятиме підвищенню відсоткової ставки Центробанком країни. Тому зростання показника призводить до зміцнення національної валюти.

Зниження

Регулярне зниження показника протягом трьох місяців і більше свідчить про несприятливий діловий клімат. Спостерігається ослаблення економіки, менеджери налаштовані песимістично.

Падіння індексу в район 40 та нижче може стати провісником рецесії. У цій ситуації Центробанк може вдатися до зниження процентної ставки. Тому зниження показника призводить до ослаблення курсу валюти країни.

Використання PMI у торгівлі на Форекс

Індекси ділової активності (PMI) можна використовувати для торгівлі на Форекс так само, як й інші значущі економічні показники. Можна виділити два основні варіанти використання: довгострокове інвестування та короткострокова новинна торгівля.

Інвестиції у валюту

Це довгостроковий підхід, який відрізняється високими вимогами до величини капіталу та передбачає великий термін вкладення коштів. Для цього методу торгівлі застосовують фундаментальний аналіз, з допомогою якого аналізується інвестиційна привабливість валюти. Для цього використовується сукупний аналіз усіх основних економічних показників розвитку: Індекс PMI, зростання ВВП, рівень інфляції та інші.

Позитивна динаміка та високі значення індексу PMI говорять про добрі перспективи для подальшого зміцнення національної валюти. Якщо інші показники не суперечать, то валюта стає цікавою для інвестицій.

І навпаки — затяжне падіння ділової активності, підтверджене зниженням ще інших показників, робить валюту привабливою для продажу.

Новинна торгівля

Це невибагливий до розміру капіталу короткостроковий метод торгівлі на Форекс. Новинна торгівля ґрунтується на короткочасному впливі виходу даних індексу PMI на курс валюти. На котирування долара США найбільший вплив має ISM Manufacturing Index. Значне зростання показника, порівняно з прогнозом, викликає різке зростання національної валюти, а зниження, навпаки, провокує падіння долара.

Цей тимчасовий сплеск котирувань можна спробувати використовувати для отримання прибутку. Для цього необхідно проаналізувати графік ціни та запланувати перспективні угоди на імпульсі після публікації даних. Для цього застосовують технічний аналіз: з його допомогою визначають важливі рівні підтримання та опору, цінові фігури та інші орієнтири, які можна використовувати для торгівлі.

Висновок

Індекс ділової активності PMI є випереджальним індикатором, що оцінює показники розвитку найбільших підприємств країни у вигляді опитування менеджерів із закупівель.

Його динаміка демонструє зміну ділового клімату у виробничому секторі, дозволяючи прогнозувати подальші перспективи розвитку країни. Публікація індексу PMI впливає на курс національної валюти.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.